تاثیرات بی دندانی بر روی صورت و زیبایی

تأثیر کشیدن دندانها بر زیبایی :
 1. یک فرد 65 ساله که تمام دندانهایش را نگه داشته است بسیار جوانتر از فردی است با همان سن که دندان نداشته و از دست دندان استفاده می کند .
  2. کاهش ارتفاع صورت از نوک بینی تا نوک چانه به دنبال افتادگی لب ها به خاطر کشیدن دندانها باعث چین های عمیق کنار بینی و دور دهان می شود .
  3. لب ها نازک می شوند و پری خود را از دست می دهند .
  4. با پیشرفت کاهش ارتفاع صورت چانه جلو آمده و از نیمرخ زیبایی فرد بسیار تغییر می کند .
  5. خط لبخند به دلیل پایین افتادن گوشه های دهان برعکس شده و فرد عبوس و اخمو دیده می شود .
  6. نازک شدن لب ها و افتادگی عضلات صورت به دلیلی تحلیل استخوان و نبود دندانها در خانم ها بسیار شدیدتر است .
  7. نازک شدن لب بالا به خاطر نبود دندانها و حمایت عضلانی – استخوانی کافی باعث افتادگی بینی و بزرگ تر دیده شدن بینی در صورت می شود .
  8. چون عضلات صورت مستقیماً به استخوانها اتصال دارند، تحلیل استخوانها باعث شل شدن عضلات و افتاده تر شدن ظاهر صورت می شود .
  9. رکیب چانه جلو آمده، عضلات افتاده، لب های بلند و بینی بزرگ، فردرا به شدت پیرتر نشان می دهد .
  10. چون این تغییرات به تدریج اتفاق می افتد بیماران متوجه نیستند که این تغییرات به خاطر از دست دادن دندانها بوجود آمده اند نه افزایش سن .
  
* وظیفه دندانپزشکان است که این عوارض را پیش از کشیدن دندان ها برای مردم توضیح دهند و راه حل های مناسب جهت جایگزینی دندانها ارائه دهند

در این عکس تاثیر دندانها بر روی صورت را مشاهده میکنید که در طول زمان عضلات صورت کمی به حالت اولیه خود بازمیگردد..

ارسال دیدگاه