انواع آسیبهای ایجاد شده برای دندان در اثر ضربه

زیبایی دندان

انواع آسیبهای ایجاد شده در دندانها در اثر ضربه:

بنابر شدت ضربه و جهت وارد آمدن ان و نیز بسته به اینکه دندان شیری یا دائمی باشد،شدت آسیب به دندانها متفاوت است.

 انواع این اسیب ها عبارتند از:

1-کوفتگی دندانها (concussion) 

2-درجاتی از لقی دندان بدون جا بجایی آن (subluxation) 

3- جابجا شدن دندان از درون حفره ی آن در استخوان فک که به طور طبیعی قبلا در آن قرار داشته است. (luxation) 

جابجا شدن دندان در چند جهت می تواند اتفاق بیافتد:

الف- جابجایی طرفی دندان به راست وچپ یا جلو وعقب (Lateral luxation)
ب- لق شدن به همراه مقداری بیرون آمدن دندان از حفره خود (extrusion)
ج- لق شدن همراه با جابجایی دندان به سمت داخل حفره ی خود.(intrusion)

 4- بیرون افتادن کامل دندان از حفره ی خود(avulsion)

5-شکستگی دندانها.

برای درمان به چه متخصصی مراجعه کنیم؟
درمان دندان ضربه خورده وابسته به نوع آسیبی است که به دندان وارد شده است.درمان دندانهای شیری ضربه خورده توسط دندانپزشک متخصص اطفال و یا توسط دندانپزشک عمومی که دانش و مهارت لازم را داشته باشد انجام می شود.
درمان دندانهای دائمی ضربه خورده،در صورتی که با شکستگی استخوان فکین همراه نباشد توسط متخصص درمان ریشه و سپس توسط متخصص ترمیمی یا پروتز صورت می گیرد.دندانپزشک عمومی که دانش و مهارت لازم را داشته باشد نیز می تواند اغلب این درمانها را انجام دهد.گاهی نیز درمانهای ارتودنسی ضروری خواهد بود. در صورت شکستگی استخوانهای فکین نیاز به درمانهای پیچیده تری است که توسط جراحان فک و صورت انجام می پذیرد.به غیر از بیرون افتادن کامل دندان از حفره ی خود که در عنوانی جداگانه توضیح داده خواهد شد.

ارسال دیدگاه