سرامیک های دندانی

زیبایی دندان
سرامیک-های-دندانی

سرامیک های دندانی

افزایش درخواست برای ترمیم های زیبایی و کارایی دلگرم کننده ترمیم های تمام سرامیک در دندانهای دائم،منجر به پیشرفت های مهمی در سرامیک های دندانی شده است.سرامیک های شیشه ای که اینک در ترمیم های تمام سرامیک استفاده میشود،پیامدهای بسیار زیبا به همراه دارد،اما خواص مکانیکی نسبتا کم و طبیعت شکننده آنها مانع کاربرد در نواحی پر فشار میشود،مگر آنکه با ماده بسیار مستحکمی پشتیبانی شود.سرامیک های چند بلوری مانند زیرکونیا-ایتریا تقویت شده،برای استفاده به عنوان روکش های تمام سرامیک پیش ساخته در دندانپزشکی کودکان به بازار عرضه شده است.به دلیل ماهیت شکننده این ماده،لبه روکش ها را نمیتوان فشرده یا منطبق با دندان تراش خورده کرد.گیر روکش تا حد زیادی بستگی به اتصال آن به دندان دارد.شواهد بیشتری برای درک اهمیت بالینی این گزینه درمانی جدید لازم است.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه