تغییر شیوع بی دندانی واستفاده ازدست دندان متحرک درفنلاند

تغییر-شیوع-بی-دندانی-و-استفاده-از-دست-دندان-متحرک-در-فنلاند

تغییر در شیوع بی دندانی و استفاده از دست دندانهای متحرک در جمعیت بالغ فنلاند در 1970 تا 80

در 1970 یک مطالعه مصاحبه ای انجام گرفت که نسان داد 23% از جمعیت بالغان فنلاند بی دندان هستند. نمونه در برگیرنده 1000 فنلاندی 15 سال به بالا بود که به عنوان نمونه بیانگر همه جمعیت به وسیله نمونه گیری تصادفی طبقه ای برگزیده شده بودند. همه مصاحبه ها توسط سازمان بازرگانی آرای سومن گالوپ انجام شد. در 1980 همان پرسش ها درباره نمونه ارایه شده جدید با اندازه ای برابر به کار برده شد. سنجش میان نتایج آشکار ساخت که میزان بی دندانی در همه جمعیت عملا همان میزان 1970 بوده است. کاهشی در گروه سنی تا 49 سال رخ داده بود در حالیکه در پیر ترین گروه یعنی بالاتر از 64 سال میزان بی دندانی از 54% در1970 به 67% در 1980 افزایش یافته بود. درمان ناکافی پریودنتال به عنوان یکی از دلایل اصلی شیوع از دست دادن دندان در سن بالا پیشنهاد شد. مقایسه همچنین آشکار ساخت که موارد بی دندان در 1980 بیشتر از 1970 از دست دندان های متحرک بهره می برند. به نظر رسید که نداشتن دندان های طبیعی و یا مصنوعی از دیدگاه اجتماعی کمتر مورد پذیرش است. میزان استفاده کردن از دست دندان های متحرک پارسیل کاهش یافته بود.

ارسال دیدگاه