میدازولام چیست

درمان
میدازولام -چیست

میدازولام (Versed) چیست

میدازولام در سال 1985 به عنوان نخستین داروی بنزودیازپینی محلول در آب درمان بیماران پزشکی و دندانپزشکی در امریکا معرفی شد. ویژگی حلالیت آن سبب پایداری در محلول های آبی شده و آن را داروی غیرمحرک برای بافت در پی تزریق های داخل وریدی یا عضلانی می کند. هنگامی که به صورت خوراکی تجویز گردد، به سرعت جذب می شود، اما پنجاه تا شصت درصد از مقدار آن در گذر اول متابولیسم از دست می رود. شروع آرام بخشی بین بیست تا سی دقیقه رخ می دهد و به طور میانگین امکان سی دقیقه زمان برای کار دندانپزشک فراهم می کند. پس از اتصال به محل های گیرنده در مغز، دارو به سرعت به بافت های دیگر رسیده یا متابولیزه می شود. اگرچه میدازولام پس از تاثیر آنزیم های کبدی تبدیل به متابولیت فعال می شود، اهمیت بالینی ناچیزی دارد. نیمه عمر حذف میدازولام یک تا چهار ساعت است که بسیار کوتاه تر از دیازپام است. آزمون شناختی در بزرگسالان نشان می دهد که عملکرد ذهنی طبیعی ظرف چهار ساعت باز می گردد.

میدازولام بسیار قوی تر از دیازپام است و برآورد می شود تمایل بیشتری برای اتصال با گیرنده های بنزودیازپین در مغز دارد. برآورد شده است که قدرت بالینی میدازولام دو تا پنج برابر قدرت دیازپام است. بخشی از آن دلیل این اختلاف، تفاوت در روابط پاسخ به دوز در بین دو دارو است. دیازپام با افزایش تدریجی تر اثر بر دوز مشخص می شود، در حالیکه میدازولام قدرت بیشتری با افزایش دوز نشان می دهد. این تفاوت قدرت هنگامی که میدازولام باری نخستین بار معرفی شد و با همان غلظت دیازپام به بازار آمد، تا اواخر دهه 1980 به طور کامل درک نشده بود. گزارش های اولیه از هیپوکسی مرتبط با میدازولام تقریبا به طور کامل به علت نداشتن آگاهی از تفاوت قدرت بین دو دارو بود. این تفاوت ممکن است در تفاوت آثار شناختی در هنگام مقایسه میدازولام و دیازپام با هم دیده می شود نیز بیان گردد. میدازولام فراموشی پیشرونده و پایدارتری در طول آرام بخشی متوسط نسبت به دیازپام ایجاد می کند، در حالیکه اثر دیازپام احتمالا اضطراب زدایی بیشتر و فراموشی کمتر است. هر دو اثر وابسته به دوز بوده و محدوده دقیقی برای روش های آرام بخشی روده ای هستند و دشوار است که مشخص کرد چرا تقریبا تمام آزمایش های بالینی این آثار با تزریق داخل وریدی یا عضلانی انجام شده است. شایان گفتن است که فراموشی ممکن است برای همه انواع آرام بخشی در دندانپزشکی کودکان پسندیده نباشد. کودکان بزرگتر و نوجوانان با میل به همکاری، ممکن است روش های بهتری را برای اضطراب زدایی در مقایسه با سطوح عمیق تر آرام بخشی به همراه فراموشی تحمل کنند.

میدازولام به صورت سوسپانسیون از پیش مخلوط شده ( پیش از مصرف مخلوط می شود) در دسترس است. با این حال، مطالعات مستقل نشان داده است که با مخلوطی از میدازولام وریدی استاندارد که به صورت شربت تجاری تهیه و به نام Syrpalta در بازار وجود دارد، مقدار دارویی که وارد گردش خون شده و بر بافت هدف تاثیر می گذارد، بیشتر است، شروع اثر کوتاه تر داشته و میزان آرام بخشی بهتری ایجاد می کند.

اشکال دارویی: شربت، محلول تزریق وریدی

مقدارمصرف: خوراکی-25/0 تا یک میلی گرم / کیلوگرم تا حداکثر دوز در یک نوبت بیست میلی گرم. داخل عضلانی -1/0 تا 15/0 میلی گرم/ کیلوگرم تا حداکثر دوز ده میلی گرم

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

 

 

ارسال دیدگاه