نالوکسان چیست

درمان
نالوکسان-چیست

نالوکسان (Narcan)

آنتاگونیست گیرنده مخدر نیمه ترکیبی (ساختگی) است که برای بازگرداندن اثر داروهای مخدر بیش از حد مصرف شده استفاده می شود. نالوکسان آنتاگونیست خالص است که فعالیت آگونیستی ذاتی ندارد. در پی تزریق زیرپوستی یا داخل عضلانی ظرف دو ا پنج دقیقه و با تزریق داخل وریدی ظرف سی ثانیه تا دو دقیقه اثر می کند. مدت بازگشت اثر در هر دو روش حدود 45 دقیقه ادامه می یابد. بازگشت بیش از حد یا خیلی سریع ممکن است منجر به واکنش های ناخواسته همچون تهوع، استفراغ، عرق کردن، افت (کاهش) فشار خون، افزایش فشار خون، افزایش ضربان (تاکی کاردی) و فیبریلاسیون بطنی قلب و ادم ریوی شود. بنابراین مقدار نالوکسان باید خردورزانه تعیین گردد ور در هر زمان که امکان پذیر است، از روش داخل وریدی استفاده شود. همانگونه که در مورد اثر بازگست بنزودیازپین پیشتر گفته شد، تجویز نالوکسان هرگز نباید پیش از کنترل اساسی راه هوایی و اقدامات احیا باشد.

مقدارمصرف: داخل وریدی، زیرپوستی، داخل عضلانی-دوز اولیه 01/0؛دوزهای بعدی1/0 میلی گرم/کیلوگرم(حداکثر دو میلی گرم) هر دو تا سه دقیقه

اشکال دارویی: محلول تزریقی –2/0، 4/0 و یک میلی گرم/ کیلوگرم

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه