نتیجه گیری مفاهیم

درمان
نتیجه-گیری-مفاهیم

نتیجه گیری مفاهیم

انجمن دندانپزشکی کودکان امریکا . انجمن دندانپزشکی امریکا چندین دستورالعمل برای کمک به دندانپزشک در انجام آرام بخشی متوسط منتشر کرده اند. جزئیات این دستورالعمل ها در بخش هایی از این فصل اشاره شده است. افزون بر این مجموعه دستورالعمل های با ارزش، در اینجا سه اصل برای دندانپزشکان در انجام آرام بخشی متوسط برای کودکان آورده شده است:

  1. اصطلاح Primum non no cere در لاتین به عبارت "نخست پ، نباید آسیبی برسد" ترجمه شده است. این اصل راهنمای زیست – اخلاقی برای همه متخصصان مراقبت از سلامت و برپایه سوگند بقراطی است.  پیش از انجام هرگونه آرام بخشی برای کودکان، دندانپزشک باید قانع شود که منافع احتمالی درمان بیشتر از خطرهای بالقوه آن است و این تصمیم بر اساس اطلاعات درست گرفته شده است.
  2. کنترل راه هوایی جایگزین درمان دارویی شود. نگهداری مناسب دستگاه تنفس و اکسیژن رسانی باید در تمام مراحل درمان دارویی تضمین شود. در جایی که شک وجود دارد، پروتکل آرام بخشی باید اصلاح شود یا رها شود.
  3. درک محدودیت های آرام بخشی متوسط. پاسخ بیمار در آرام بخشی توسط ذاتی است. گاهی پاسخ بیمار با درمان دندانپزشکی تداخل می کند و باعث می شود روش درمان اصلاح شود یا ادامه داده نشود. هنگامی که نتوان درمان را با آرامش بخشی متوسط انجام داد، راهبردهای جایگزین، مانند انجام بی هوشی عمومی توسط متخصصان کاملا آموزش دیده شده باید در نظر گرفته شود.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه