قلب-سالمتر-به-شرط-داشتن-دندان-های-سالم-ایمپلنت
Feb 09,2017

قلب سالم تر به شرط داشتن دندان های سالم!

بازدید 14
تأثیر-دیابت-در-دهان-ایمپلنت
Feb 09,2017

تاثیر دیابت در دهان

بازدید 30
تأثیر-بیماریهای-دهان و دندان-بر -سلامت-قلب-ایمپلنت
Feb 09,2017

تأثیر بیماریهای دهان و دندان بر سلامت قلب

بازدید 66