Jul 01,2018

پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

بازدید 85
Jun 09,2018

پنج تفاوت ساختاری تاثیرگذار ایمپلنت و دندان طبیعی

بازدید 89
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 96
Apr 08,2018

مراقبت های بعد از جراحی سینوس

بازدید 244
Mar 03,2018

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 86
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 91
نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 136
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 130
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 40
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 148
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 72
ماده-اکلوزالی-چیست
Nov 21,2017

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 56