منطق-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 35
توالی-طرحی-درمان
Oct 15,2017

توالی طرحی درمان

بازدید 49
مزایای-جایگذاری-فوری-ایمپلنت-بعد-از-کشیدن-دندان
Aug 17,2017

مزایای جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

بازدید 352
کشیدن-دندان-و-جایگذاری-تاخیری-ایمپلنت
Aug 17,2017

کشیدن دندان و جایگذاری تاخیری ایمپلنت

بازدید 59
جایگذاری-فوری-ایمپلنت-بعد-از-کشیدن-دندان
Aug 17,2017

جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

بازدید 110
روشهای-حفظ-حفره-دندان-ایمپلنت
Mar 05,2017

روش های حفظ حفره دندان

بازدید 62
حفظ-حفره-دندان-کشیده-شده-جهت-ایمپلنت
Mar 05,2017

حفظ حفره دندان کشیده شده جهت ایمپلنت

بازدید 260
جایگذاری-ایمپلنت-پس-از-کشیدن-دندان
Mar 05,2017

جایگذاری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

بازدید 54
پروتكلهاي-بارگذاري-فوري- در-ایمپلنت -دندانی
Mar 05,2017

پروتكلهاي بارگذاري فوري در ایمپلنت دندانی

بازدید 44
بیرون-کشیدن-دندان -و-وارد-کردن-بلافاصله- ایمپلنت
Mar 05,2017

بیرون کشیدن دندان و وارد کردن بلافاصله ی ایمپلنت

بازدید 13
برنامه-زمانی-درمان-و-کاشت-فوری-ایمپلنت
Mar 05,2017

برنامه زمانی درمان و کاشت فوری ایمپلنت

بازدید 101
ایمپلنت-فوری
Mar 05,2017

ایمپلنت فوری

بازدید 9