Apr 24,2018

تفاوت بریج و ایمپلنت چیست ؟

بازدید 24
مفاهیم-روانی-از-دست-دادن-دندان-در-بیماران-بی-دندان-ایمپلنت
Feb 28,2017

مفاهیم روانی از دست دادن دندان در بیماران بی دندان

بازدید 33
کاهش-عملکرد-و-تأثیرات-منفی-دنچرها-(دست دندان)-ایمپلنت
Feb 28,2017

کاهش عملکرد و تأثیرات منفی دنچرها (دست دندان)

بازدید 33
کاهش-ارتفاع-استخوان-در-ماگزیلا-و-مندیبل-ایمپلنت
Feb 28,2017

کاهش ارتفاع استخوان در ماگزیلا و مندیبل

بازدید 130
فرق-بین-دندان-مصنوعی-با-ایمپلنت-دندانی-چیست-ایمپلنت
Feb 28,2017

فرق بین دندان مصنوعی با ایمپلنت دندانی چیست؟

بازدید 370
عوارض-از-دست-دادن-دندانها-چیست-ایمپلنت(2)
Feb 28,2017

عوارض از دست دادن دندان ها چیست ؟(2)

بازدید 95
عوارض-از-دست-دادن-دندانها-چیست-ایمپلنت -(1)
Feb 28,2017

عوارض از دست دادن دندان ها چیست ؟(1)

بازدید 35
شیوع-بی-دندانی-در-افراد-بالای 35- سال-ایمپلنت
Feb 28,2017

شیوع بی دندانی در افراد بالای 35 سال

بازدید 55
ساپورت-بافت-نرم-ایمپلنت
Feb 28,2017

ساپورت بافت نرم

بازدید 18
بیومکانیک-حالت-بی-دندانی-ایمپلنت
Feb 28,2017

بیومکانیک حالت بی دندانی ( Edentulous )

بازدید 39
آماری-از-بی-دندانی-کامل-ایمپلنت
Feb 28,2017

آماری از بی دندانی کامل

بازدید 15
از-دست-دادن-دندانها-مرتبط-با-افزایش-سن-ایمپلنت
Feb 28,2017

از دست دادن دندان ها مرتبط با افزایش سن

بازدید 3