تجربه-های-پزشکی-اطفال
Oct 05,2017

تجربه های پزشکی اطفال

بازدید 36
آگاهی-از-مشکلات-دندانی
Oct 04,2017

آگاهی از مشکلات دندانی

بازدید 9
درمان-ضایعه-پوسیدگی-عمیق
Aug 24,2017

درمان ضایعه پوسیدگی عمیق

بازدید 28
وضعیت-بدنی-بیمار
Aug 22,2017

وضعیت بدنی بیمار

بازدید 5
وسایل-کمکی-کنترل-پلاک-دندان
Jul 30,2017

وسایل کمکی کنترل پلاک دندان

بازدید 23
واکسن-پوسیدگی
Jul 30,2017

واکسن پوسیدگی

بازدید 15
هیپوپلازی-مینا-ناشی-از-سرخجه-جنینی
Jul 30,2017

هیپویلازی مینا ناشی از سرخجه جنینی

بازدید 9
کنترل-عفونت-در-دندانپزشکی
Jul 30,2017

کنترل عفونت در دندانپزشکی

بازدید 18
ناهنجاری-های-تکاملی-دندان-ها-ادنتوم
Jul 30,2017

ناهنجاری های تکاملی دندان ها-ادنتوم

بازدید 128
معاینه-بالینی-کودک
Jul 30,2017

معاینه بالینی کودک

بازدید 20
کودک-آزاری-پزشکی
Jul 30,2017

کودک آزاری پزشکی

بازدید 3
فلوراید-موضعی-برای-بیمار-زیر-بیهوشی-عمومی
Jul 30,2017

فلوراید موضعی برای بیمار زیر بیهوشی عمومی

بازدید 6