Jul 12,2018

گیر کردن دندانها در شب

بازدید 13
Jul 12,2018

پوسیدگی مینای دندان چگونه شروع می شود و چگونه آن را متوقف کرد.

بازدید 27
تمایز-بافتی-و-شکلی-دندان(مرحله-زنگوله-ای)
Jul 30,2017

تمایز بافتی و شکلی دندان(مرحله زنگوله ای)

بازدید 39