خانه-ایمپلنت-ایرا-پاسخ-سوالات-متداول-شما-را-میدهد
Mar 15,2017

خانه ایمپلنت ایران پاسخ سوالات متداول شما را می دهد

بازدید 35
توضیحاتی-در-مورد-دندانپزشکی-ایمپلنت
Mar 13,2017

توضیحاتی در مورد دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 42
طول-عمر-مفید-انواع-ایمپلنت-در-علوم-دندان پزشکی
Mar 03,2017

طول عمر مفید انواع ایمپلنت در علوم دندان پزشکی

بازدید 57
از-دندان-ایمپلنت-شدتان-اینطور-مراقبت-کنید
Mar 03,2017

از دندان ایمپلنت شدتان اینطور مراقبت کنید

بازدید 4
اصلاح-اباتمنت-و-خط-خاتمه-تراش-ایمپلنت
Mar 03,2017

اصلاح اباتمنت و خط خاتمه تراش

بازدید 136
ارزیابی-اباتمنت-طبیعی-ایمپلنت
Mar 03,2017

ارزیابی اباتمنت طبیعی

بازدید 6
اتصال-ایمپلنت-به-اباتمنت
Mar 03,2017

اتصال ایمپلنت به اباتمنت

بازدید 50
مقایسه-بریج-و-ایمپلنت-دندانی
Mar 03,2017

مقایسه بریج و ایمپلنت دندانی

بازدید 67
مطالعات-انجام-شده-برای-ایمپلنتهای-دندانی
Mar 03,2017

مطالعات انجام شده برای ایمپلنت های دندانی

بازدید 38
مزایای-داشتن-ایمپلنت-دندانی
Mar 03,2017

مزایای داشتن ایمپلنت دندانی

بازدید 17
کاشت ایمپلنت-و-مزایای-آن-در-مقابل-روشهای-دیگر
Mar 03,2017

کاشت ایمپلنت و مزایای آن در مقابل روش های دیگر

بازدید 5
طول-عمر-و-ماندگاری-ایمپلنت
Mar 03,2017

طول عمر و ماندگاری ایمپلنت

بازدید 146