Jul 12,2018

دانستنی های عصب‌کشی دندان برای اولین‌بار

بازدید 20
ابداع -ماده- پرکردنی -خود-ترمیم -که -نیاز-به- عصب کشی- دندان -را-از-بین -میبرد-ایمپلنت
Feb 24,2017

ابداع ماده پرکردنی خودترمیم که نیازبه عصب کشی دندان راازبین میبرد

بازدید 65
سوالات-رایج-دندانپزشکی-کودکان-ایمپلنت
Feb 13,2017

سوالات رایج دندانپزشکی کودکان

بازدید 66