ژوئن 8, 2021

چرا فک ما زمانی که خمیازه می کشیم ممکنه اسیب ببینه؟

ایا تابحال به سفتی مفصل، صدادادن، یا درد فک هر زمانی که خمیازه می کشیده یا می جوید، توجه کرده بودید؟