ژانویه 4, 2022
چطور از رشد باکتری ها بروی دندان مصنوعی جلوگیری کنیم؟

چطور از رشد باکتری ها بروی دندان مصنوعی جلوگیری کنیم؟

جلوگیری از رشد باکتری ها روی دندان های مصنوعی نگهداری صحیح از پروتزهای مصنوعی برای حفظ تناسب خوب و عمر طولانی پروتزها ضروری است.