دسامبر 2, 2021
فناوری CAD/CAM چه کاربردی در ایمپلنت دندان دارد؟

فناوری CAD/CAM چه کاربردی در ایمپلنت دندان دارد؟

مزایای استفاده از فناوری LOW COD یا (CAD / CAM) در دندانپزشکی چیست؟ فناوری CAD/CAM مخفف طراحی به کمک کامپیوتر/تولید به کمک کامپیوتر است.