ژوئن 14, 2022
روت کانال و روکش رو میشه با هم انجام داد؟

روت کانال و روکش رو میشه با هم انجام داد؟

دندان هایی که از داخل آسیب دیده یا عفونی شده اند، اغلب با عصب کشی ریشه درمان می شوند که به عنوان روت کانال شناخته می […]