زمان-التیام-اولیه-ایمپلنت
Nov 18,2017

زمان التیام اولیه ایمپلنت

بازدید 107
تاثیر-تراکم-استخوان-روی-میزان-موفقیت-ایمپلنت
Nov 16,2017

تاثیر تراکم استخوان روی میزان موفقیت ایمپلنت

بازدید 49
موارد-تجویز-بیهوشی-عمومی-در-درمان-کودکان
Nov 04,2017

موارد تجویز بیهوشی عمومی در درمان کودکان

بازدید 72
مراقبت-پس-از-عمل-اطفال
Nov 04,2017

مراقبت پس از عمل اطفال

بازدید 219
بیهوشی-با-روش-استنشاقی
Nov 01,2017

بیهوشی با روش استنشاقی

بازدید 20
دندانپزشکی-ترمیمی-در-اتاق-عمل
Nov 01,2017

دندانپزشکی ترمیمی در اتاق عمل

بازدید 39
دستورات-به-پدر-و-مادر-پس-از-جراحی
Nov 01,2017

دستورات به پدر و مادر پس از جراحی

بازدید 6
جراحی-بیمار-سرپایی-در-برابر-بیمار-بستری
Oct 31,2017

جراحی بیمار سرپایی در برابر بیمار بستری

بازدید 49
پذیرش-کودک-در-بیمارستان
Oct 29,2017

پذیرش کودک دربیمارستان

بازدید 16
پایش-چیست
Oct 29,2017

پایش چیست

بازدید 27
پایش-و-مستند-سازی
Oct 29,2017

پایش و مستند سازی

بازدید 6
پایش-هنگام-عمل-کودک
Oct 29,2017

پایش هنگام عمل کودک

بازدید 10