نوامبر 25, 2021
ایمپلنت Bicon

سیستم Bicon در ایمپلنت دندان چیست؟

شکل ایمپلنت Bicon چگونه است؟ ایمپلنت Bicon یک طرح ایمپلنت مخروطی با پلاتو است.