اکتبر 5, 2021

چرا برای ارتودنسی باید دندان کشیده شود؟

بسیاری از بیمارانی که مراجعه برای ارتودنسی دندان دارند قبل از ان باید دندان شان را بکشند.