ژوئن 30, 2022
انواع دندانپزشکی آرام بخشی یا سدیشن!

انواع دندانپزشکی آرام بخشی یا سدیشن!

دندانپزشکی آرامبخش برای کاهش ناراحتی و اضطراب قبل و در حین جراحی دهان و سایر اقدامات دندانپزشکی استفاده می شود.