جولای 14, 2022
مزایای ایمپلنت تک دندانی چیست؟!

روش و مزایای کاشت تک دندان در مقایسه با بریج های سنتی!

آیا اکثر ایمپلنت های دندانی «تک دندانی» اند؟ لزوما خیر. برخی از بیماران چندین دندان را از دست داده اند یا شرایط دیگری دارند که در […]
مارس 31, 2022

آیا انجام ایمپلنت دندان دردناک است؟

به طور کلی، روش کاشت ایمپلنت دندان دردناک نیست. تجربه هر بیمار منحصر به فرد است، اما همیشه اقداماتی برای اطمینان از راحتی هر بیمار در […]
فوریه 3, 2022
گزینه های پیشنهادی برای جایگزینی دندان تان؟!

گزینه های پیشنهادی برای جایگزینی دندان تان؟!

اینجا چند مورد گزینه های جایگزین دندان اوردیم، با ما همراه شوید! اگر قبل از برنامه ریزی برای مشاوره اطلاعات بیشتری می خواهید، این خلاصه اولیه […]
نوامبر 25, 2021
ایمپلنت Bicon

سیستم Bicon در ایمپلنت دندان چیست؟

شکل ایمپلنت Bicon چگونه است؟ ایمپلنت Bicon یک طرح ایمپلنت مخروطی با پلاتو است.