اکتبر 12, 2021
گزینه های ایمپلنت کردن

انواع گزینه هایی که برای ایمپلنت کردن دندان دارید؟

گزینه های ایمپلنت دندان اولین مورد پیشنهادی در گزینه های روی میز ایمپلنت دندان  ایمپلنت تک دندان در یک روز اغلب می توان ایمپلنت دندان را […]
آگوست 3, 2021

دستوراتی برای مراقبت از دندان های مصنوعی

دستورالعمل های جدید جهانی در رابطه با بهترین مراقبت ها و نگهداری از فول دنچرها اینطور بیان دارد : این دستورالعمل ها توسط بنیاد سلامت دهان […]
آوریل 15, 2021
متخصص پروتز دندان

چرا باید پیش متخصص پروتز بروید؟

متخصص پروتز دندان ؟! چرا نیاز است پیش متخصص پروتز بروید؟