دسامبر 23, 2021
دندان مصنوعی Snap-In

پروتزهای سنتی چه تفاوتی با مدل Snap-In دارند؟

پروتزهای Snap-In و پروتزهای سنتی پروتزهای Snap-In که اوردنچر یا ایمپلنت پروتز نیز نامیده می شوند، با پروتزهای سنتی که احتمالا با آنها آشنا هستید متفاوت […]
دسامبر 16, 2021
با وجودتحلیل شدید استخوان فک میشه ایمپلنت کرد؟

با وجودتحلیل شدید استخوان فک میشه ایمپلنت کرد؟

آیا هنوز هم می توانید ایمپلنت دندان با وجود تحلیل استخوان شدید انجام دهید؟ به طور خلاصه، بله.