دسامبر 23, 2021
دندان مصنوعی Snap-In

پروتزهای سنتی چه تفاوتی با مدل Snap-In دارند؟

پروتزهای Snap-In و پروتزهای سنتی پروتزهای Snap-In که اوردنچر یا ایمپلنت پروتز نیز نامیده می شوند، با پروتزهای سنتی که احتمالا با آنها آشنا هستید متفاوت […]