سپتامبر 28, 2021
روکش ایمپلنت

چند نوع روکش ایمپلنت داریم ؟

انواع روکش های ایمپلنت دندان روکش ایمپلنت یک پوشش یا cap دندان است که در قسمت بیرونی ایمپلنت قرار می گیرد.
آگوست 3, 2021

دستوراتی برای مراقبت از دندان های مصنوعی

دستورالعمل های جدید جهانی در رابطه با بهترین مراقبت ها و نگهداری از فول دنچرها اینطور بیان دارد : این دستورالعمل ها توسط بنیاد سلامت دهان […]