آگوست 5, 2021
چرا جای ایمپلنت دندان درد می گیرد

آیا جای ایمپلنت دندان تان درد می کند؟

از دست دادن دندان هم اغلب منجر به تحلیل رفتن استخوان فک می شود. در این بین تحلیل لثه، ضعیف شدن دندان های مجاور رخ می […]