می 11, 2021
ایمپلنت دندان

اگر ایمپلنت دندان نکنیم چه می شود؟

ایمپلنت دندان کنید یا نه ؟! دندانپزشکی ایمپلنت اولین بار در سال 1960 به عنوان یک راه حل دائمی برای دندان های ازدست رفته، ارائه شد.