می 6, 2021
بهبود شرایط ایمپلنت دندان

بهبود شرایط ایمپلنت دندان بعد از ریکاوری

چطور می توان به بهبود شرایط ایمپلنت دندان بعد از ریکاوری، کمک کرد؟ ایمپلنت های دندان حالتی را به همراه دارند که فرد دندان های دائمی […]
آوریل 27, 2021
دندان های جایگزین برای ایمپلنت

کدام دندان ها با ایمپلنت دندان جایگزین می شوند؟

هر کدام از دندان های افتاده می توانند با ایمپلنت دندان جایگزین شوند.