سپتامبر 21, 2021
بیرون زدگی ریشه دندان

دندانی که ریشه اش بیرون زده چطور درمان می شود؟

دندانی که ریشه اش بیرون زده اگر سابقه دندان های حساس ندارید و هنگام خوردن و نوشیدن برخی غذاها و نوشیدنی ها احساس درد یا ناراحتی […]