دسامبر 14, 2021
چه راه هایی برای رفع عفونت اطراف ایمپلنت می باشد؟

چه راه هایی برای رفع عفونت اطراف ایمپلنت می باشد؟

راه های رفع عفونت اطراف ایمپلنت دندان ایا راه حلی برای این مشکل می باشد؟
نوامبر 23, 2021
آپیکتومی چیست؟

آپیکتومی چیست؟

آپیکتومی معمولا پیش امده که عفونت در نوک ریشه یکی از دندان های شما رخ داده است.
جولای 1, 2021
آپیکواتومی

آپیکتومی چیست؟

آپیکواتومی یا  Apico Ectomy یک عفونتی که در نوک یکی از دندان ها رخ می دهد.