جولای 15, 2021
مفاصل فک و زیبایی دندان ها

چرا مفاصل فک در زیبایی دندان ها تاثیرگذارند؟

مفاصل فک؟ زیبایی دندان ها ؟ ارتباط این دو در چیست؟ می رسیم به اینجا که چرا مفاصل فک می توانند در زیبایی دندان های شما […]
ژوئن 8, 2021

چرا فک ما زمانی که خمیازه می کشیم ممکنه اسیب ببینه؟

ایا تابحال به سفتی مفصل، صدادادن، یا درد فک هر زمانی که خمیازه می کشیده یا می جوید، توجه کرده بودید؟