آوریل 27, 2021
دندان های جایگزین برای ایمپلنت

کدام دندان ها با ایمپلنت دندان جایگزین می شوند؟

هر کدام از دندان های افتاده می توانند با ایمپلنت دندان جایگزین شوند.
آوریل 22, 2021
آمادگی قبل از ایمپلنت دندان

چه آمادگی هایی برای ایمپلنت دندان نیاز است؟

امادگی قبل از ایمپلنت دندان در مرکز جراحی های دهان و دندان، وظیفه متخصص ایمپلنت مراقبت های با کیفیت بالا از بیمار است.
مارس 23, 2021
ایمپلنت کردن دندان

الگوهای قرارگیری ایمپلنت دندان چیست؟

الگوهای قرارگیری ایمپلنت دندان صحبت از ایمپلنت کردن دندان که می شود، چندین پروسه شامل این روش می شود. درواقع منجر به اطمینان شما از نتیجه […]