مارس 22, 2022
پروتز ایمپلنت کامل 

انواع مختلف دندان مصنوعی چیست؟

مدل های مختلف دندان های مصنوعی! پروتزهای مصنوعی رو اگر در کارتن ها یا فیلم ها دیده باشید فقط یک مدل را نشان می دهند :
سپتامبر 23, 2021
راحتی ایمپلنت دندان

کاشت دندان چقدر ناراحت کننده ممکن است باشد؟

کاشت دندان روشی بسیار رایج است. حداقل به دلیل فناوری جدید ایمپلنت های دندانی ، کسانی که دندان هایشان از بین رفته  می توانند از این […]