مارس 24, 2022
ایا ترمیم های مقاوم تری نسبت به مینای دندان هست؟

ایا ترمیم های مقاوم تری نسبت به مینای دندان هست؟

ترمیم های مقاوم تر از مینای دندان در برابر حمله اسیدی یک مطالعه جدید درباره آسیب هایی که می تواند توسط اسید به ترمیم های دندانی […]