مارس 15, 2022
نخ دندان کشیدن را ادامه دهید.

آیا دارید درست نخ دندان می کشید؟

توصیه هر دندانپزشکی : نخ دندان کشیدن را ادامه دهید. سال گذشته، برخی از روزنامه های بریتانیایی شروع به انتشار این داستان کردند که نخ دندان […]