جولای 7, 2022
نگهدارنده های پلاستیکی و سیمی

زندگی پس از ارتودنسی کردن دندان چطور خواهد بود؟!

نگهدارنده های پلاستیکی و سیمی پس از گذاشتن بریس ها، در نهایت لبخند کاملی خواهید داشت که همیشه می خواستید.