آوریل 12, 2022
الاینرهای ClearCorrect

آیا الاینرهای ClearCorrect می تواند وضعیت دندان ها را بهتر کند؟

الاینرهای ClearCorrect اگر به فکر صاف کردن دندان های خود بدون پیمودن مسیر ارتودنسی سنتی هستید، الاینرهای ClearCorrect یک جایگزین سریع و راحت هستند.  با ClearCorrect، […]
مارس 15, 2022
نخ دندان کشیدن را ادامه دهید.

آیا دارید درست نخ دندان می کشید؟

توصیه هر دندانپزشکی : نخ دندان کشیدن را ادامه دهید. سال گذشته، برخی از روزنامه های بریتانیایی شروع به انتشار این داستان کردند که نخ دندان […]