مارس 22, 2022
پروتز ایمپلنت کامل 

انواع مختلف دندان مصنوعی چیست؟

مدل های مختلف دندان های مصنوعی! پروتزهای مصنوعی رو اگر در کارتن ها یا فیلم ها دیده باشید فقط یک مدل را نشان می دهند :
آگوست 3, 2021

دستوراتی برای مراقبت از دندان های مصنوعی

دستورالعمل های جدید جهانی در رابطه با بهترین مراقبت ها و نگهداری از فول دنچرها اینطور بیان دارد : این دستورالعمل ها توسط بنیاد سلامت دهان […]