می 20, 2021
علت تحلیل لثه

منظور از Bone Resorption چیست؟

زمانی که دندان ها را از دست می دهید، حالا چه یکی چه چندتا، بخاطر اسیبی، پوسیدگی، یا هر مسائل دیگری، یکی از رایج ترین عوارض […]