مارس 31, 2022

آیا انجام ایمپلنت دندان دردناک است؟

به طور کلی، روش کاشت ایمپلنت دندان دردناک نیست. تجربه هر بیمار منحصر به فرد است، اما همیشه اقداماتی برای اطمینان از راحتی هر بیمار در […]
مارس 29, 2022
نانوالماس چیست؟

نانوالماس چیست؟

خداحافظ فک شیشه ای. سلام ایمپلنت دندان الماس
فوریه 1, 2022

آیا برای انجام ایمپلنت خیلی پیرم؟؟

ایمپلنت های دندانی بهترین روش جایگزینی دندان برای بیمارانیست که از یک یا چند دندان از دست رفته رنج می برند.